kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
A levegő tisztaságának védelmével kapcsolatos hazai szabályozás áttekintése

Nemrég a Levegő Munkacsoport ülésének vendége volt Bibók Zsuzsanna, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Környezeti Elemek Védelme Főosztályának vezetője és Draskovicsné Temesi Éva vezető főtanácsos, akik a levegő tisztaságának védelmével kapcsolatos új jogszabályokat ismertették és válaszoltak a jelenlévők nagyszámú kérdésére.
A 2001—2002. években itthon négy jogszabályt fogadtak el a levegő tisztaságának védelmével kapcsolatban. Ezek a rendeletek az Európai Unióhoz való csatlakozásra történő felkészülés és a jogharmonizáció jegyében születtek.
A 21/2001. (II. 14.) kormányrendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szól, a szabályozás keretét adja, a további három miniszteri rendelet ezt tölti ki részletszabályokkal. A kormányrendelet nagy erőlépést jelent a hazai szabályozásban. A légszennyező forrásokat egyedileg szabályozó korábbi gyakorlatot egy általánosabb érvényű technológia-szabályozás váltotta fel. Az új szabályozás megtartotta és szélesítette a területek légszennyezettségi állapota alapján meghatározott követelményrendszert. A légszennyező tevékenységek engedélyezése során mindig a szigorúbb előírások betartását kell érvényesíteni.

A jogszabály az ország területét légszennyezettség alapján zónákba sorolja. Különleges zóna az agglomeráció. A zónákba történő besorolásokat legalább 5 évenként felül kell vizsgálni. Ahol a légszennyezettség meghaladja a határértéket, ott a környezetvédelmi hatóság az érintett közegészségügyi és közlekedési hatóság, valamint a települési jegyző szakhatósági közreműködésével intézkedési programot köteles készíteni, amelyet a légszennyező köteles betartani. Ahol a légszennyezettség a határértéknél kisebb, ott a fenntartható fejlődéssel összhangban a jó állapotot meg kell őrizni.
Másik lényeges eleme a rendeletnek, hogy meghatározza az elérhető legjobb technika fogalmát, amelynek alkalmazását előírja minden új tevékenység megkezdésekor. Az új légszennyező források körül védelmi övezetet kell kialakítani, aminek költségét a beruházó köteles viselni.
Ezen rendelkezések biztosítják, hogy adott területen a szennyezettség nem növekedhet.
A 14/2001.(V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes miniszteri rendelet a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szól. A rendelet 4. számú mellékletében a zónák típusainak leírása található, amely hat zónacsoportot különböztet meg:
· Az „A" zóna, az agglomeráció, ahová a 250 ezer lakosú vagy 500 fő/km 2 népsűrűségű települések tartoznak.
· A „B" — „F" zónákba az alapján sorolják a településeket, hogy milyen — a jogszabály által határértékkel vagy tűréshatárral meghatározott — koncentráció-tartományba esik a területen a légszennyezettség.
A 17/2001. (VIII. 3.) KöM miniszteri rendelet a légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatosan ad részletes szabályozást. Az egyes területek zónákba történő besorolásnál 5 éves időszak vizsgálati eredményét kell figyelembe venni, ahol az értékelés alapja az éves átlag. Ahol nem áll rendelkezésre a minimálisan szükséges adatmennyiség öt évre vonatkozóan, ott legalább 3 év adatait kell figyelembe venni. Ezen túl figyelembe vehetők a legnagyobb légszennyezettségű helyen és időszakban végzett eseti mérési adatok, a kevésbé terhelt területeken becslések vagy modellezés alapján szerzett információk.
A 4/2002. (X. 7.) KvVM miniszteri rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről rendelkezik a 21/2001. kormányrendeletnek megfelelően. Az ország területét szennyező anyagok szerint osztja zónacsoportokra.
A fenti rendelkezések betartásával az országban elvileg biztosított, hogy a légszennyezettség a meghatározott határértékek alatt maradjon, és a levegő állapota ne romoljon tovább.

Schnier Mária


JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.