kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
A Levegő Munkacsoport hírei 2003. nyár és szeptember

Füstködriadó: elsietett döntés
A Levegő Munkacsoport véletlenül jutott hozzá augusztus végén a fővárosi füstködriadó-rendelet új tervezetéhez, melyet a Fővárosi Közgyűlés a nyári időszak utáni első ülésén, augusztus 30-án elfogadott. A kerületi szakbizottságok és képviselőtestületek elé nem jutott el a rendelettervezet, csupán egyes hivatalnokok kaptak rövid időt a véleményezésre. Vizsgáljuk a rendelet módosításának lehetőségét, mivel az több, közlekedésszervezési szempontból megkérdőjelezhető előírást tartalmaz(főleg a riadó fokozat idején való gépjárműforgalom korlátozási területek kijelölésénél), amelyek következtében a várható kivitelezés hatékonysága igen alacsonynak tűnik. A rendelet október 1-jén lépett hatályba.
M0-s helyzetkép
A Fővárosi Főépítészi Iroda szeptember 2-án egyeztető tárgyalást tartott az M0-s út csomópont- és nyomvonalterve néhány részletének módosításáról. A Levegő Munkacsoport képviselője meghívottként vett részt, de ezekről a részletkérdésekről nem fejtette ki véleményét, mivel nem ért egyet az M0-s nyomvonal-vezetésével, tagszervezeteivel egyetértésben az M0-s keleti szektorát csak a gödöllői átkötés nyomvonalán folytatva tartaná elfogadhatónak (az Árpádföld és Csömör közötti szakasz mellőzésével), az északi híd és a nyugati szektor megépítését pedig elfogadhatatlannak tartja.
Folyik a jogi tortúra az M0-s út M3-as autópálya és 31-es út közötti nyomvonalának ügyében. Az M3-as és 30-as út közötti szakaszra vonatkozó bírósági kereset elutasítását az érintett tagszervezetek megfellebbezték a Legfelsőbb Bíróságnál. A 30-as és 31-es utak között tervezett szakaszt is perelték, és ennek első tárgyalása a közelmúltban megvolt, a következő tárgyalást a bíróság novemberre tűzte ki.
A Levegő Munkacsoport a körgyűrű északi hídjának tervét másodfokon megfellebbezte a Göncöl Szövetséggel együtt. A Levegő Munkacsoport a Fővárosi Főügyészségnél is bejelentést tett, amire azt a választ kaptuk, hogy környezet- és természetvédelmi vonatkozású ügyészi keresetindításra az ügy jelenlegi szakaszában nincs ok, mivel az építési engedélyezési eljárás a Központi Közlekedési Felügyeletnél mint elsőfokú hatóságnál folyamatban van, és a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság szakhatósági állásfoglalása után lehet csak ezt vélelmeznünk. Ezt az álláspontot kifogásoltuk, amire az ügyészség türelmünket kérte, mivel az ügy kivizsgálása hosszabb ideig fog tartani.
Az M0-s déli szektorának autópályává szélesítésével kapcsolatban a Levegő Munkacsoport csatlakozott tagszervezetének, a Zöld Jövő Környezetvédelmi Egyesületnek a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi Felügyelőséghez benyújtott észrevételeihez, melyeket a hatástanulmányra írt. Egyeztető tárgyalást javasoltunk, mivel a XXII. kerületi Bartók Béla úti lakóteleptől a mostani M0-s út már most is 100 méter távolságon belül vezet.
Rakpart: „érdemtelen” határozat
A Budai Alsórakparti út szélesítésére másodfokon megadott környezetvédelmi engedély miatt keresetet nyújtottunk be a Fővárosi Bírósághoz a Környezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőség ellen. Keresetünket főleg közlekedési tárgyú érvekkel támasztottuk alá, amelyeket éppen a tervezett létesítmény környezeti hatástanulmányának előrejelzései alapján dolgoztunk ki. A Fővárosi Bíróság keresetünket elutasította, azzal az indoklással, hogy a környezetvédelmi engedélyt megadó határozat nem minősül érdemi, így a bíróság által felülvizsgálható határozatnak. Ez ellen a végzés ellen fellebbezést nyújtottunk be a Fővárosi Ítélőtáblához.
Intézkedéseink tagszervezeteink és más lakosok panaszai alapján
A Főpolgármesteri Hivatal Főépítészi Irodájával és szakmai ügyosztályaival egyetértettünk abban, hogy a XII. kerületi Mártonlak utca melletti területet nem szabad L6/a övezetből nagyobb beépíthetőséget megengedő L6 övezetbe sorolni. A XII. kerületi önkormányzat új kerületi szabályozási tervet és építési szabályozást készíttet az egész kerületre vonatkozóan. Felkérte a Levegő Munkacsoportot is, hogy vegyen részt a véleményezési eljárásban.
* * *
Egyetértettünk a Fővárosi Főépítészi Irodával a XIV. kerületi Rózsavölgyi térre vonatkozó beépítési tervek ellenzésében. Mivel ez a Bosnyák tér környékének része, erre vonatkozó terveket a kerület csak a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyásával valósíthat meg. A kerület ez ügyben megtett szabálytalan lépései miatt a Közigazgatási Hivatalhoz fordultunk.
A IV. kerületben is terveznek egy hasonlóan „zöld” lakóparkot, mint az építési telek teljes területén lebetonozott zuglói „Zöldváros”. Az újpesti Attila utca mellé tervezett hasonló, hatszintes tömböket és sorházakat tartalmazó „parkot” „Juharliget”-nek becézik. A szomszédos családi házas övezet segítségért hozzánk forduló lakói elmondták, hogy a fákat már kivágták az építési területen.
A két kerület tervezett lakóparkjaiban közös vonás, hogy egy-két szintes családi házas övezet mellett létesítenek sűrű beépítéssel 6 szintes lakótömböket.
A Levegő Munkacsoport megkérte a IV. kerületi főépítésztől az ide vonatkozó szabályozási tervet, mert a beruházó reklámja alapján alapos gyanúval élünk, hogy nagyobb szintterületi sűrűséget akar létrehozni a megengedettnél.
* * *
A Vizafogó Védegylet vezetősége ismét hozzánk fordult a XIII. kerületi Dunapart Rákos-pataktól a Dráva utcáig terjedő, szeptemberi lakossági fórumon ismertetett rendezési tervvel kapcsolatban. Megkértük a XIII. kerületi főépítészt, hogy mi is véleményezhessük az ún. Vezértervet.
* * *
A 4-es metró tervei miatt megpecsételődni látszik a XI. kerületi Őrmezei lakótelep melletti sportpálya sorsa. A város „nyugati kapuján” naponta belépő százezer személygépkocsi számára itt létesítenének 900 férőhelyes P+R parkolót abban a reményben, hogy a személygépkocsi-tulajdonosok át fognak szállni a 4-es metróra.
A tízemeletes panelházakból álló, mégis bensőséges hangulatú, szépen kifejlődött zöldterületekkel rendelkező lakótelep polgárai kétségbe vannak esve amiatt, hogy lakásaik ablakából a sportpálya füve helyett egymást váltó autórengeteg lesz látható, melynek zaja, bűze a lakótelep környezeti minőségét meghatározó módon fogja rontani. A Levegő Munkacsoport érveiket felhasználta a 4-es metró környezetvédelmi engedélye elleni fellebbezésben, és számos fórumon konkrét javaslatokat tett a megoldásra arra az esetre is, ha megépítik a metrót.
A XIII. kerületben megépült TESCO áruház forgalma miatti panaszok ügyében levéllel fordultunk a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi Felügyelőséghez.
A Budakalászra tervezett Metro áruházra kiadott környezetvédelmi engedélyt a Levegő Munkacsoport megfellebbezte a helyi tagszervezetével történt megbeszélés és korábbi véleményezései alapján. (Mezőgazdasági terület, értékes termőföld kerülne beépítésre, tovább növekedne a rendkívül nagy forgalmú 11-es út és a településen átmenő egyéb utak forgalma, összeomlana a kialakult helyi kereskedelmi struktúra, és egyéb kedvezőtlen hatások is várhatók.)
* * *
Budakeszi megküldi a Levegő Munkacsoportnak valamennyi szabályozási tervét. Véleményeztük a Településszerkezeti tervét, majd a Budakeszi teljes területére készült Szabályozási tervet és Helyi Építési szabályzatot is. E véleményezéseink során együttműködünk a Keszi Körrel a zöldterületek, természeti értékek megóvásában, a nagyarányú bevándorlást célzó törekvésekkel szemben, a település élhetőségének megtartása érdekében.

Schnier Mária


JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.