kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
E havi irodalmi rejtvényünk

„– Tévedni emberi dolog – hangzik a szólás. Tévedni egyénenként, összességben, tévedni köznapi dolgokban, tudományokban, művészetekben, politikában: zsákutcák, buktatók, tanulságok – új felemelkedés. Ebből áll össze az egyetemes élet.
És bizony ez a rokonszenves, mert valós, mert emberi – s erre a ma ritkán tapasztalható felfogásra utalnék tisztelettel, mikor modern korunk kisebb-nagyobb tévedései között szemezgetve próbálom megrajzolni a ránkhatalmasodott baj természetét, keresni okait, a halál pillanatait.
A kifejezés nem valami modern, hatásvadász fordulat. Anyai ükapámtól, Fülöp Julistól származik, aki nagyemlékű tudó volt a csongrádi pusztákon.
Egyébiránt Gyula volt a becsületes neve, csak szépapám Júliát diktált a penna alá, nehogy valaha is a császár szolgálatára szólítsák. És tudó volt, mert téli napfordulókor született, amikor Jézus is – de amikor, így tartja a pusztai pogány hagyomány, a táltosok le szoktak születni ebbe a középső, földi világba… De igazán, mert ükapám élete is bizonyítja: számtalan embert meg jószágot gyógyított meg. Hanem, ide tartozik, hogy egy ízben – mert ehhez is érzéke volt – éppen akkor toppant be István unokájához, amikor nagyanyám gyermekágyban feküdt nagybetegen, a hivatásos orvos szerint menthetetlenül. – Jaj, Julis apó – zokogott föl nagyanyám –, az Öregisten küldte! Ebben a szempillantásban halok meg! Az öreg töprengve vizsgálgatta: – Ó, lányom! A halálnak nem egy pillanata van, de száz. És sohase tudhatod, melyik az utolsó.
És leküldte a családot a Tiszára, barkát hozatott zsákszám, meg füveket szedett elő titokzatos zacskóiból, és azok főzetében-gőzében kúrálta napokig unokamenyét, aki meg is gyógyult, s még több erős, egészséges gyermeknek adott életet – többek között édesanyámnak.
Hát így vált legendássá a mondás. És így születhetett meg e könyv.”

Kérjük olvasóinkat, hogy küldjék be a könyv címét és a szerző nevét szerkesztőségünkbe: 1465 Budapest, Pf. 1676 vagy szerk@lelegzet.hu. Határidő: 2004. április 1.
A helyes megfejtők között minden hónapban egész éves Lélegzet előfizetést sorsolunk ki.
A februári rejtvény megfejtése: Jókai Mór: És mégis mozog a Föld

B.E.


JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.