kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Mi miért káros?

Eddig is tudtuk, hogy a világon mindenütt óriási támogatást élvez az autóipar, a repülés, vagy Nyugaton az intenzív mezőgazdaság. Azon viszont már magunk is meglepődtünk, hogy hányféle, elsősorban rejtett, közvetett támogatás van a gazdasági élet egyéb területein. A környezetileg káros támogatások vizsgálata nemcsak nálunk új kutatási terület, hanem az Európai Unióban is, ám a gazdasági élet szereplői már régóta figyelnek rájuk. A pénzügyesek a költségvetési hiányok csökkentése érdekében, mások az egyenlőbb esélyek miatt.


A magyar gazdaság legnagyobb gondja a magas államháztartási hiány. A kormány mindeddig nem használta ki azokat a lehetőségeket, amelyeket a környezetpolitika tárt fel. A Levegő Munkacsoport által felkért szakértők legutóbbi tanulmánykötetükben új megoldást javasolnak a hazai gazdaságpolitika számára: a környezetvédelmi szempontból káros támogatások leépítését.
A magyar gazdaságban a környezeti szempontból káros támogatások összege évente több ezer milliárd forint. A támogatások miatt az árak nem tükrözik a valós költségeket. Csupán a személygépkocsi-használat támogatásának összege évente meghaladja az 1300 milliárd forintot.
A környezetvédelmi szempontból káros támogatások leépítése sok esetben előnyösebb, mint a környezetvédelem egyéb eszközei. A környezetileg káros támogatások megvonásának az adott ágazatra nézve lehetnek ugyan gazdasági hátrányai, ám ez a nemzetgazdaság szempontjából csak nyerhetünk vele.
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nemrég megbízást adott, hogy vizsgáljuk meg a bányászat, a vízgazdálkodás, az energiaszektor, a közlekedés, a mezőgazdaság és az építésügy közvetlen és közvetett támogatásait. A kutatás eredményeként részletes számításokkal számszerű összegeket mutattunk ki a káros támogatásokról.
Az állami támogatás klasszikus esete az, amikor a kedvezményezett közvetlen kifizetéshez vagy közvetett anyagi előnyhöz jut az államháztartás terhére. De a környezet-gazdaságtanban támogatásnak tekintjük azt is, amikor az okozott környezeti kárt az állam nem fizetteti meg. Emellett támogatásnak minősítettük a természeti erőforrások értéken aluli használatát, valamint a rossz irányú és mértékű infrastrukturális fejlesztéseket is. (Például az autópálya-építéseket, a túlzott beruházásokat a szennyvízkezelés és tisztítás területén, vagy a regionális hulladéklerakók kialakításának tervét.) Megvizsgáltuk azokat a mechanizmusokat, melyek a támogatásokat közvetítik a kedvezményezetteknek.
Az államháztartási hiány csökkentésének és a környezet egyidejű védelmének aktuális céljai mellett ez a kutatás egy harmadik, rendkívül időszerű feladatot is szolgál: hozzájárul a hazai támogatási politika EU-konformmá tételéhez. E támogatások felszámolása nemcsak a természeti környezetnek, hanem a magyar gazdaságnak is érdeke, mert elősegíti egy korszerűbb és versenyképesebb gazdasági szerkezet kialakulását.
A kutatásban a Levegő Munkacsoport szakértői mellett a Budapesti Corvinus Egyetem, a gödöllői Szent István Egyetem és a Magyar Környezettudományi Központ kutatói vettek részt. A kutatás eredményeiről és a vonatkozó nemzetközi fejleményekről szóló konferencia anyagát részletesen a 18. oldalon olvashatják.

A kutatás összefoglaló tanulmánya megtalálható a http://www.levego.hu/konyvtar/olvaso/karostamogatas.htm címen vagy 200 forintért megvásárolható a Levegő Munkacsoport irodájában.

Kiss Károly Dr


JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.