kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
a mezőgazdaságban
A földön járjunk!

A támogatások a második világháború óta igen fontos szerepet játszanak Európa mezőgazdasági termelésében. A támogatások célja azonban jelentősen változik: a termelés fokozását elősegítő támogatásoktól egyre inkább a jövedelempótló, illetve a mezőgazdaság nem termelési funkcióit „díjazó” agrár-környezetvédelmi juttatások irányába tolódnak.

Így a támogatás „kétpillérűvé” alakult át. Ennek eredményeként az agrártámogatásoknak két, eltérő jellegű csoportja létezik ma az Európai Unióban: a régi típusú, mennyiségekhez (kvótákhoz) kötött úgynevezett első pilléres támogatások, illetve az új típusú, gazdálkodási rendszerekhez és területekhez kötött vidékfejlesztési (ökoszociális) második pilléres kifizetések. Ennek megfelelően hazánkban is megjelennek az első és a második pilléres támogatások.
Az első két forrás (közvetlen kifizetések+AVOP, azaz Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program) inkább az első pilléres támogatások körébe sorolható, míg a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) és az AVOP egyes részeinek kifizetései elsősorban a második pilléres forrásokat erősítik hazánkban.
A támogatások a növénytermesztés és az állattenyésztés területén egyaránt megtalálhatók. A növénytermesztés esetében meghatározott termésszintig és adott területnagyságig finanszírozza túlnyomó többségében az úgynevezett GOFR (gabona, olaj, fehérje és rost) növények termesztését. Az állattenyésztés részben állatlétszám, termékmennyiség illetve terület alapján kap támogatást a szarvasmarha- és juhtenyésztéshez.
A második pilléres támogatások viszont nemcsak néhány növény- és állatfaj, hanem több különböző ágazat és eltérő adottságú terület támogatására is felhasználhatók. Ilyen kifizetési jogcímek például: az agrár-környezetgazdálkodási rendszerek és a kedvezőtlen adottságú térségek támogatása, speciális intézkedések félig önellátó gazdaságok („a kicsik”) számára, agrárterületek erdősítése, termelői csoportok létrehozása, állatvédelmi és növény-egészségügyi EU előírások átvételének támogatása. További lehetőségeket kínálnak azok a források, amelyeket az (AVOP-ban lehet megpályázni. Ebből fedezhetők például a mezőgazdasági beruházások, feldolgozás, kereskedelem támogatása, fiatal gazdák támogatása, oktatás, a vidéki térségek alkalmazkodásának és fejlődésének elősegítése.

Mezőgazdasági támogatások Magyarországon 2004-ben
A táblázat összesített eredményei szerint 2004-ben több mint 218 milliárd forint áll rendelkezésére Magyarországnak mezőgazdasági támogatások formájában a hazai és az EU-s források együttes figyelembevételével. Ebből az összegből közel 108 milliárd forintot tesznek ki azon támogatások keretösszegei, amelyek megítélésünk szerint károsak. Ez az összes hazai mezőgazdasági támogatás mintegy 50 százaléka.
A következő típusú mezőgazdasági támogatásokat tekintjük hasznosnak:
  • az ökológiai és társadalmi értelemben fenntartható, a tájhoz, termőhelyhez alkalmazkodó gazdálkodás elősegítése a helyben, helyi erőforrásokkal történő termelés, az állattartás-növénytermesztés egyensúlyának fenntartása érdekében,
  • egészséges életkörülmények és táplálék biztosítása minél szélesebb rétegek számára,
  • társadalmi rétegek, csoportok beilleszkedésének és a vidéki társadalmi összefogásnak az erősítése; a vidéki közösségek leszakadásának megakadályozása; tárgyi, szellemi örökségének megőrzése.
Ezzel szemben károsnak ítéljük meg azokat a mezőgazdasági támogatásokat, amelyek:
  • a mezőgazdasági erőforrások kimerítését, túlhasználatát, a környezet átalakítását ösztönzik az intenzív termelés elősegítésével,
  • egy-egy kivételezett csoport jövedelempozícióját javítják, esetleg a köz rovására (amennyiben a támogatás közpénzekből valósul meg, az mindenképpen az adófizetők terhére történik),
  • tájfajták, hungarikumok kiszorítását ösztönzik a vetésterületből, csökkentve ezáltal a biológiai sokféleséget,
  • a társadalmi összetartást csökkentik,
  • a vidék eltartó képességét csökkentik.
Kohlheb Norbert
Podmaniczky László
Ángyán József
Szent István Egyetem,
Környezet- és Tájgazdálkodási IntézetJELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.