kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
A konferencián túl


A környezetvédelmi szempontból káros támogatások és megszüntetésük lehetőségei címmel rendezett nemzetközi konferenciát Budapesten 2004. szeptember 2-án és 3-án a Levegő Munkacsoport, az Európai Környezetvédelmi Iroda, a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Közgazdasági Társaság Környezetgazdasági Szakosztálya.
Az eseményt Meskó Attila akadémikus, az MTA főtitkár-helyettese nyitotta meg, aki elmondta, hogy mielőbb meg kellene szüntetni a környezetvédelmi szempontból káros állami támogatásokat, hiszen ez a gyakorlat előbb vagy utóbb környezeti katasztrófához vezet. Ez pedig súlyosan érinti majd a gazdaságot is.
Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnöke kijelentette: az államháztartási törvény előírja, hogy a következő évi költségvetés benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni az országgyűlésnek a támogatásokról szóló kimutatást. Ez még egyszer sem történt meg, pedig ilyen kimutatás hiányában a képviselők aligha tudnak megalapozott döntést hozni az ország költségvetéséről. Külön gondot okoz, hogy az állami támogatások jelentős része olyan tevékenységeket támogat, amelyek súlyosan rontják a környezet állapotát.
Manfred Rosenfeld ismertette az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatóságának álláspontját: le kell építeni az állami támogatásokat a gazdaságban, különösen a környezetvédelmi szempontból káros támogatásokat. Ennek megfelelően javasolják az adórendszerek átalakítását.
Anthony Cox, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) képviseletében beszámolt arról, hogy világszerte súlyos gondot okoznak a környezetvédelmi szempontból káros támogatások. Ezek feltérképezése és mielőbbi leépítése hatalmas pénzösszegeket szabadíthat fel, és hozzájárulhat a környezet állapotának jelentős javításához. Az OECD ennek érdekében több tanulmányt készített a témáról. Év végéig kidolgoznak egy módszert ezeknek a támogatásoknak az azonosítására és mérésére.
Kai Schlegelmilch, a német környezetvédelmi minisztérium tanácsadója ismertette azokat az intézkedéseket, amelyeket a német kormány hozott a támogatások leépítése érdekében.
Kiss Károly, a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem docense arról számolt be, hogy a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából egy szakértői csoport tanulmányt készített a környezetvédelmi szempontból káros támogatásokról. Ezek a támogatások több ágazatban is (vízgazdálkodás, energiaszektor, építéőanyagipar, vegyipar, mezőgazdaság, élelmiszeripar, közlekedés) igen jelentősek, és általában rontják az ország versenyképességét. E tanulmány szerzői: Pavics Lázár, Szabó Zoltán, Ungvári Gábor közgazdász, Beliczay Erzsébet építész és Podmaniczky László agrármérnök, egyetemi tanár is ismertette a kutatás eredményeit a konferencián. Az ő résztanulmányaiknak az összefoglalóját olvashatták lapunk 6–13. oldalain.
Stefan Scheuer, az Európai Környezetvédelmi Iroda programvezetője bemutatta a környezetvédő civil szervezetek zöld államháztartási reformért folytatott nemzetközi kampányát. (Ennek előzményeiről ld. a Lélegzet 2002/1. és 2002/3. számát!)
Sřren Dyck-Madsen a Dán Ökológiai Tanács képviseletében elmondta, hogy Dánia élen jár a zöld államháztartási reform bevezetésével és az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy ez a környezet állapotára és a gazdasági versenyképességre egyaránt jótékony hatást gyakorolt.
Milan Scasny, a prágai Károly Egyetem kutatója arról számolt be, hogy a német környezetvédelmi minisztériummal együttműködve Csehországban is megkezdték a zöld államháztartási reform bevezetésének előkészületét. Andrzej Kassenberg és munkatársai a varsói Fenntartható Fejlődés Intézetből hasonló lengyelországi fejleményekről adtak hírt.
Lukács András ismertette a Levegő Munkacsoportnak a környezetvédelmi támogatások leépítésére tett javaslatait. Orosz Sándor, az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottságának alelnöke szerint kétséges, hogy mindez rövid időn belül megvalósul a jelenlegi politikai helyzetben. Báger Gusztáv, az Állami Számvevőszék főigazgatója pedig elmondta, hogy szervezetük fontos szerepet játszik az állami támogatások vizsgálatában, és ez kiterjed a környezet állapotát érintő támogatásokra is.
A konferencia végén Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter értékelte az elhangzottakat: elismerően nyilatkozott a Kiss Károly által vezetett kutatás eredményeiről, és megerősítette a tárca elkötelezettségét a zöld államháztartási reformmal kapcsolatban.
A rendezvényt az Európai Bizottság (PHARE Access), valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium támogatta.JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.