kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Perek és tanulságok

Augusztus 26-án a Levegő Munkacsoport irodájában tapasztalatcserével egybekötött tanácskozást tartottunk olyan társadalmi szervezetek vezetőivel, akik a közelmúltban környezetvédelmi ügyekben pert indítottak.
A Zöldövezet Közhasznú Egyesület vezetője beszámolt a hírhedt Zuglói Zöldváros beruházásról. A XIV. kerületi Önkormányzat „munkahelyi” övezetből lakásépítési céllal „intézményi” övezetbe sorolt át egy több mint 2 hektáros területet, amelyet családi házas lakóterület vesz körül. A beruházó az intézményi övezet nagyobb beépíthetőségét kihasználva 679 lakást szándékozik itt építeni. A tervezési területet több részre osztotta, és külön-külön adja be az építési engedélyre vonatkozó kérelmet, hogy ne kelljen hatástanulmányt készítenie. Első lépésben egy hétszintes, 240 lakásból álló monstrum tömböt épített fel, amely szinte agyonnyomja a keskeny utca túloldalán álló egy-kétszintes családi házakat. Az egyesület szakmailag megalapozott panaszával a Közigazgatási Hivatalhoz fordult, de az elutasította a beadványát. Ezért az egyesület kénytelen volt beperelni a Közigazgatási Hivatalt. A felperessel egyetértő, pártatlan szakértői vélemény ellenére elvesztette a pert. Az ügy érdekessége, hogy az egyesület ellen hozott ítélet indoklása kimondja, hogy tulajdonképpen az egyesületnek van igaza.
(Az ügyről „Hogyan születik a Veszedelmes Zöld?” címmel Kármánné dr. Herr Franciska írt részletes beszámolót, amely a http://www.levego.hu/kiadvany/telepules/veszedelmes_zold.pdf Internet címen olvasható.)

Az IKEA áruház bővítése miatt pereskednek az Örs vezér téri társasházak.
A bővítés miatt fákat irtottak ki. A lehangoló küllemű, 5 emelet magas, dobozszerű építmény egész teret betöltő szélességében visszaveri a Füredi út hatalmas forgalmának zaját és légszennyezését a szemben lévő lakótelepi házsorra. A bővítés következtében a létesítmény forgalma is növekedett, a kamionos beszállítások a lakóházakkal szemben folynak. Az építkezés kímélet nélkül zajlott, figyelmen kívül hagyva az időkorlátozásokat és a pihenőnapokat. A társasházak hiába kérték a kerületi önkormányzat segítségét. A per jelenleg is folyik, most a bizonyítási eljárások vannak soron. Az első ítélet novemberre várható.
(„Az IKEA sztori” címmel Langer Ivánné, valamint: „Az Örs vezér tere XIV. kerületi része beépítettségének hatása” címmel pedig Schnier Mária készített az ügyről részletesebb összeállítást. Ezek a http://www.levego.hu/kiadvany/zoldterulet/ikeasztori.pdf címen olvashatók.)

Egyetlen jogász sem vállalta a pert az Örs vezér tér X. kerületi részén épült Árkád üzletház ellen.
Pedig a szemközti tízemeletes ház egyik lakója sokat áldozott azokra a mérésekre, amelyek bizonyítják, hogy az üzlet tömege és forgalma észlelhető környezeti ártalmakat okoz.
(Részleteket Schnier Máriának „Az Árkád Áruház működése miatti panaszok” című összeállításából lehet megtudni a http://www.levego.hu/kiadvany/telepules/arkad.pdf címen.)

A Göncöl Szövetség és a Levegő Munkacsoport 1999-ben indított pert az Környezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőség (mai jogutódja: Országos Környezet- és Vízügyi Főfelügyelőség) ellen, mert másodfokon megadta az M0-s autópálya északi Duna-hídjának környezetvédelmi engedélyét.
Keresetünk tartalmának érdemi tárgyalására tulajdonképpen csak 2004-ben a harmadik kitűzött tárgyaláson került sor annak ellenére, hogy szakértőket és tanúkat vonultattunk fel annak bizonyítására, hogy a tervezett Duna-híd és budai oldali folytatása súlyos környezeti károkat okozna. Az első két tárgyaláson ugyanis az alperes és a beavatkozó Nemzeti Autópálya Rt. azt kifogásolta, hogy az 1999 novemberében benyújtott keresetünk valószínűleg egy nappal a rendeletben előírt határidő után érkezett meg a bírósághoz. Mikor végre a tartalmi tárgyalásra került sor, az alperes a témák egy részében (vízbázis) értetlenséget tettetett, a tervezett nyomvonal várható káros hatásaira vonatkozó, hét tanú által benyújtott leveleket pedig formai okokból kifogásolta.
(Az ítélet értékeléséről lásd Schnier Mária: „Észrevételek az M0-ás északi hídjáról hozott ítélettel kapcsolatban” című összeállítását a http://www.levego.hu/kiadvany/kozl_bp/m0_itelet.pdf címen.)

A perek tanulságaként a tanácskozáson arra a következtetésre jutottunk, hogy nagyon fontos a stratégia, melyet a civil szervezeteknek követniük kell érdekérvényesítési törekvéseikben. Erre vonatkozóan Dr. Fülöp Sándor, a Környezeti Management és Jog Egyesület (EMLA) képviselője figyelmünkbe ajánlotta az ezzel foglalkozó őszinte, kudarcainkon érlelődött összeállítását: „Jogi, stratégiai javaslatok társadalmi szervezeteknek helyi környezetvédelmi problémák megoldásához.”
Dr. Deli Árpád, a Piliscsabáért Egyesület elnöke kifejtette: törekedni kell arra, hogy bejussanak a helyi önkormányzatok döntéshozó testületébe a környezetvédő szervezetek tagjai. Dr. Biczi Tamás a Tuzson ügyvédi irodától az IKEA perek tanulságai alapján figyelmeztetett minket arra, hogy a környezetszennyező tevékenységek folyamata közben a károsultaknak olyan naplót kell vezetniük és dokumentumokat (például fényképeket, videofelvételeket) összegyűjteniük, amely a bíróságon bizonyítékul szolgálhat.

Schnier Mária


JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.