kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Konferencia a városi árufuvarozásról
Hatékonyan és olcsón

Miként lehet a kis és közepes méretű városokban úgy megszervezni az árufuvarozást, hogy az minél inkább megfeleljen a fenntartható fejlődés követelményeinek? Ez volt a témája annak a konferenciának1 , amelyre idén szeptemberben került sor a kaposvári városházán az Európai Unió BESTUFS2 programjának keretében.
A legnagyobb érdeklődést Jonathan James, a Faber Maunsell multinacionális cég regionális igazgatójának előadása váltotta ki, aki a brit közlekedési minisztérium „Legjobb teherszállítási gyakorlat”3 programját ismertette. A programban 14 fuvarozó cégnél mérték föl, hogy egységnyi elszállított árura ugyanakkora távon, hasonló körülmények között mekkora üzemanyag-fogyasztás jut. Azt a megdöbbentő eredményt kapták, hogy a fajlagos fogyasztás igencsak különbözik: a „legrosszabb” cég fajlagosan kétszer annyi üzemanyagot fogyasztott, mint a „legjobb”. Megvizsgálva ennek okait, azt találták, hogy ezért legkevésbé a járműállomány a felelős, ugyanis mindegyik cég korszerű tehergépkocsikkal fuvarozott. A különbség az embereken múlott, azon, hogy a gépkocsivezetők mennyire energiatakarékos módon vezettek; a karbantartók milyen pontosan és lelkiismeretesen végezték a munkájukat; a forgalomirányító milyen útvonalat és milyen időpontokat jelölt meg a szállításra, például hogy elkerüljék a dugókat; az értékesítési felelős mikor, hová, mennyi és milyen áru szállítását irányozta elő. Legfőképp pedig azon az ügyvezetőn múlott a siker, aki ezeknek az embereknek a munkáját megszervezte és összehangolta.

A brit közlekedési minisztérium honlapjáról számos népszerűsítő kiadvány tölthető le az ésszerűbb áruszállítás elősegítéséhez
A program keretében a minisztérium összegyűjtötte a legjobb példákat, és ezeket rendszerezve, közérthető módon nyilvánosságra hozta a honlapján, továbbá kiadványokat, videofilmeket és CD-ket készített, és mindezeket széles körben terjesztette a fuvarozók között. Az előadó konkrét esetek ismertetésével bizonyította, hogy a program a hétköznapok gyakorlatában is sikert hozott: például egy édességeket forgalmazó cég a minisztérium tájékoztató anyagainak felhasználásával egy év alatt 44 ezer fontot takarított meg, és 11 ezer tonnával csökkentette széndioxid-kibocsátását.
Az előadó hangsúlyozta, hogy az állam szerepvállalása elengedhetetlen, hiszen egy ilyen átfogó programot a piaci szereplők önmagukban aligha valósítanának meg. Ezért fontos, hogy az állami szervek és az önkormányzatok szoros együttműködést alakítsanak ki a fuvarozókkal és más érintettekkel. A 120 ezer lakosú írországi Corkban például részletes felmérést készítettek a város teherforgalmáról, amelybe bevonták a lehető legtöbb érintettet – a tehergépkocsik vezetőitől kezdve az üzlettulajdonosokig –, és javaslatokat kértek tőlük a változtatásra. Ezután döntöttek arról, hogy hol és milyen súlykorlátozásokat érvényesítsenek, milyen útvonalakat és időpontokat jelöljenek ki a teherautó-forgalom számára, milyen parkolási és egyéb intézkedéseket vezessenek be. Így sikerült egy olyan, a részt vevő felek megegyezésén alapuló szállítási gyakorlatot kialakítani, amely biztosítja az áruk leghatékonyabb és legkevésbé zavaró eljuttatását. Ahol szükségesnek látták, ott a helyi üzletekkel egyetértésben a teherautók az üzlettől kissé távolabb állnak meg, és kézikocsin viszik az árut a boltig.
Jarl Schoemaker, a hollandiai NEA közlekedéskutató cég képviselője elmondta, hogy a holland városok általában több módon is szabályozzák a teherautók forgalmát: sebesség- és súlykorlátozással, rakodóhelyek kijelölésével, egyes helyeken a megközelítés fizikai akadályozásával, a szállítások idejének előírásával („időablak”), parkolás-szabályozással, elkerülő utak biztosításával, az éjszakai szállítások előnyben részesítésével és a járművek méretének meghatározásával. Mark Degenkamp, a 270 ezer lakosú Utrecht városházának munkatársa ezt kiegészítette azzal, hogy náluk az önkormányzat aktív részt vállal a szállítások megszervezésében. Hasonló kísérletekről számolt be több olaszországi város példáján a Gruppo Clas tanácsadó cég képviselője, Gabriele Grea is.

Az utrechti önkormányzat kiadványa térképekkel és hasznos gyakorlati tanácsokkal segíti az árufuvarozókat
A konferencián képet kaphattunk arról, miként viszonyulnak a kérdéshez a magyarországi hivatalos szervek. A szervezők sok önkormányzatnak és egyéb intézménynek juttatták el a meghívót, azonban a rendezvénynek helyt adó kaposváriakon kívül csupán két másik város képviselői voltak kíváncsiak az előadásokra. Kérdés az is, hogy az „olcsó állam” bűvkörében élő kormány biztosítana-e forrásokat a nagy-britanniaihoz hasonló program megvalósítására. A kiadások ugyanis az államot terhelik, míg a sokkal nagyobb haszon az egész nemzetgazdaságé, de a Pénzügyminisztérium rövid távú könyvelési szemléletébe – az eddigi tapasztalatok alapján – ez utóbbi már aligha fér bele.

1 A „Teherszállítási logisztika kis és közepes méretű városokban: megközelítések, megoldások és a siker tényezői” (Freight logistics in small and medium sized cities: Approaches, solutions and success factors) című konferenciát a Magyar Logisztikai Társaság és a budapesti székhelyű TRANSMAN Kft. rendezte.
2 Az Európai Bizottság által 2000-ben létrehozott BESTUFS (BEST Urban Freight Solutions, vagyis: a városi áruszállítás legjobb megoldásai) hálózat egyik fő célja európai szinten összegyűjteni és elemezni a városok áruszállítással kapcsolatos problémáit, tapasztalatait; azonosítani a leginkább bevált intézkedéseket, és elősegíteni ezek minél szélesebb körben történő elterjedését. Angol nyelvű honlapja: http://www.bestufs.net
3 Freight Best Practice Program: http://www.freightbestpractice.org.uk

Lukács András


JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.