kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Környezetbarát beruházások a BKV Rt.-nél


Társaságunk stratégiai feladatai között szerepel az élhető környezet biztosítása. Kötelezettséget vállaltunk, hogy tevékenységünket a környezettel összhangban, környezetkímélő módon végezzük. Ennek érdekében társaságunk törekszik a káros környezeti hatások folyamatos csökkentésére, valamint arra, hogy a környezetvédelmi jellegű beruházási munkák megfeleljenek a környezetvédelem jogszabályi előírásainak.
Az új ipari technológiák telepítése során kiemelt figyelmet fordítunk a környezetre, a veszélyes anyagok és veszélyes készítmények felhasználásának csökkentésére, a technológiai folyamatok során keletkező veszélyes hulladékok előírásszerű gyűjtésének biztosítására.
A fentieknek megfelelően, társaságunk beruházási, fejlesztési tervében szerepel az elavult, gazdaságtalan fűtési hálózatú telephelyek fűtésrekonstrukciója. A fűtési hálózatok korszerűsítését az indokolja, hogy a meglévő gőzüzemű rendszerek hatásfoka nem kielégítő, üzemeltetésük jelentős veszteséggel, környezeti terheléssel és többletköltséggel jár.
A fűtésrekonstrukciót ez évben három telephelyünkön valósítjuk meg: két autóbusztelepen és egy villamoskocsiszínben. A rekonstrukciók célja a korszerűtlen, gazdaságtalan központi hőellátás megszüntetése, a helyi sajátosságokat és az egyes épületekben, helyiségekben végzett tevékenységeket figyelembe vevő, korszerű, gazdaságos fűtési rendszerek kialakítása. A beruházás eredményeként olyan fűtési és melegvíz ellátó hálózatok létesülnek, melyekkel jobb komfortérzetet teremtünk az ott dolgozó munkatársainknak és jelentős mértékben csökkenteni tudjuk a környezeti terhelést.
A fejlesztés eredményeként
  • az automatikus üzemű berendezések kedvező hatásfok mellett, gazdaságosan működtethetők;
  • a sugárzófűtések alkalmazása, a szabályozhatóság és a szakaszolhatóság következtében jelentősen csökkennek a fűtési hőigények;
  • az energiahatékonyság eredményeként jelentősen csökken a telepek földgázfelhasználása, energia, és karbantartási költsége;
  • megszűnnek a gőzös üzemviteli (iszapolás, lúgozás, sarjúgőz) és elosztási kondenzvíz-veszteségek;
  • elmaradnak a veszteségek, amelyek az eddigi hőenergia szállításából eredtek;
  • a beruházás környezetkímélő jellegű, mivel az energiafelhasználás csökkenése és az új berendezések alkalmazása révén mérséklődik a légköri emisszió, megszűnik a gőzös üzemvitelből adódó só és pót tápvíz felhasználás;
  • éves szinten 35-40 százalékos energia- és költségmegtakarítás jelentkezik, alacsonyabb költségek mellett, gazdaságosabban tudjuk közszolgáltató feladatainkat ellátni.
A korszerűsítés megvalósításához kerestük külső forrás bevonásának lehetőségét is. Az EU Strukturális Alapok keretében a Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) „Energiagazdálkodás környezetbarát fejlesztése” tárgyú pályázatán a projekt megvalósítására vissza nem térítendő támogatást nyertünk el. A támogatás mértéke meghaladja a költségek 36 százalékát. Ezáltal az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg a telephelyek fűtésrekonstrukciója.
Megújul a 4-es és a 6-os villamosvonal
A BKV Rt. fő tevékenységi körében is törekszünk az energia-megtakarítást, környezetbarát megoldásokat eredményező beruházások megvalósítására. Ilyen jellegű beruházás lesz a nagykörúti villamosvonal áramellátási hálózatának korszerűsítése.
A BKV a ’70-es évek második felében indított fejlesztési program keretében alakította ki a legnagyobb forgalmú budapesti tömegközlekedési vonal, a nagykörúti villamos áramellátási hálózatát. A ma is üzemelő táp- és áram-visszavezető kábelhálózati rendszeren 1978-ban indult meg a csatolt csuklós villamos közlekedése. A járművek csatolása viszonylag nagy áramfelvételi igénnyel jár, ezért az akkori műszaki lehetőségeknek megfelelően, sugaras táphálózatot alakítottak ki.
A Hungária körúton kiépített párhuzamos táplálású villamosvonal üzemeltetése során szerzett tapasztalatok szerint, annak üzembiztonsága, hatásfoka – így gazdaságossága is – kedvezőbb. Ez a felismerés szolgált alapul, hogy megvizsgáljuk a lehetőségét a nagykörúti táprendszer párhuzamossá alakítására, kiegészítve a visszatápláló áramú fékezési üzemmóddal.
A visszatápláló áramú fékezési üzemmódban a fékező villamosok energiáját, amely eddig hő formájában elveszett, visszatáplálja a hálózatba, amelyet a tápszakaszban közlekedő többi villamos hasznosítani tud. Ez az üzemmód a visszatáplálásból adódó energia megtakarításának eredményeként fokozza a hálózat gazdaságos üzemeltetését, és csökken a károsanyag-kibocsátás is.
A közelmúltban döntés született a körúti járműpark cseréjéről, alacsonypadlós járművek üzembeállításáról. E járművek alkalmasak a visszatápláló fékezési üzemmódra. A korszerűsített hálózat kialakításával és az új villamosok közlekedtetésével válik lehetővé az áram visszatáplálásából adódó előnyök (energia-megtakarítás, a hatásfok javulása, feszültségstabilizálás, feszültségesések csökkentése) kihasználása és az energiaszolgáltatás megbízhatóságának emelése.
Összefoglalva, a beruházás általános célja az energiafelhasználás és az üzemeltetés költségeinek csökkentése oly módon, hogy a környezeti terhelés is csökkenjen. Konkrét célunk, hogy a nagykörúti villamosközlekedésben az áramellátási hálózat korszerűsítésével növeljük az üzembiztonságot, és energia-megtakarítást érjünk el.
A beruházás megvalósítására – hasonlóan a fűtésrekonstrukcióhoz – szintén sikeresen pályáztunk az EU Strukturális Alapok, KIOP „Energiagazdálkodás környezetbarát fejlesztése” tárgyú pályázatán, és 300 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyertünk.JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.