kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
A bűz is környezetszennyező

A Levegô Munkacsoport Környezeti Tanácsadó Irodájának egyik ügyfele Tószegen, a Gerje-perje csatorna környékén, a természetvédelmi terület határán vásárolt házat a családjával. Néhány évvel ezelôtt azonban egy állati tetemek darálékát feldolgozó vállalkozás költözött a település szélére. Azóta ellehetetlenült az életük: az üzem olyan elviselhetetlen bûzt áraszt, hogy nyáron nem tudnak kimenni a kertjükbe, de még az ablakot sem lehet kinyitni. A környék lakói, ha akarnának, sem tudnának elköltözni, hiszen az ingatlanok eladhatatlanokká váltak a terjengô szag miatt.
Az érintettek a polgármesteri hivatalhoz fordultak, de semmi sem változott. Több alkalommal gyûjtöttek aláírásokat, hiába. Ezután a környezetvédelmi felügyelôséget keresték meg, akik vizsgálatot indítottak. Számos szabálytalanságot tártak fel a veszélyes hulladék kezelésével és szállításával kapcsolatban, de az üzem mind a mai napig nem tartja be a költséges védelmi intézkedéseket.
Véleményünk szerint a lakók által megkeresett hatóságok mulasztást követtek el. A 21/2001. kormányrendelet szerint a méréssel nem megállapítható, de a lakosságot zavaró bûz okozása is jogellenes. Mint ilyen ugyan szubjektív megítélés alá esik, de a hatás oka feltehetôleg a nem megfelelô technológia alkalmazása, vagy a higiénikus elôírások megszegése, így konkrét intézkedés elrendelése lett volna indokolt. A felügyelôség a bûzhatás csökkentése érdekében technológia váltásra, vagy bármely megfelelô mûszaki intézkedésre kötelezheti a telep üzemeltetôjét, az intézkedések elmaradása esetén pedig be is zárathatja. A hatósági ellenôrzést akár lakossági bejelentésre, rajtaütés­szerûen is elvégezheti, így a tényleges állapot kendôzésére nem lesz mód. A jegyzônek, akár mint engedélyezô, akár mint birtokvédelemmel kapcsolatban eljárni és intézkedni jogosult hatóságnak jogában állt volna, hogy kötelezze a céget a bûzös telep bezárására. Ezért azt javasoltuk ügyfelünknek, hogy írjon levelet a Jász–Nagykun–Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatalnak, kérve, hogy az esetet vizsgálják ki, és hogy elfogultságra hivatkozva (Ket. 42. §) nevezzenek ki egy másik önkormányzatot az eljárás lefolytatására.
Mivel az illetékes, szolnoki székhelyû Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelôség intézkedései nem voltak hatásosak, annak felettes szervéhez, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fôfelügyelôséghez is lehet fordulni. A felügyelôség technológiaváltásra, vagy megfelelô mûszaki intézkedésre kötelezheti a telep üzemeltetôjét, az intézkedések elmaradása esetén pedig be is zárathatja. Továbbá kérheti az illetékes Jász–Nagykun–Szolnok Megyei ÁNTSZ szakvéleményét.
Ha a hatósági út eredménytelen lenne, a panaszosok az állampolgári jogok országgyûlési biztosához fordulhatnak vagy polgári pert is indíthatnak.
A kapcsolódó jogszabályokat a http://www.levego.hu/kiadvanyok_allasfoglalasok/?catID=12 címen olvashatják. A hatóságok címét és telefonszámát pedig megtalálhatják honlapunkon, a http://www.levego.hu/linkek/zoldek.htm címen.

A Levegô Munkacsoport Környezeti Tanácsadó Irodája ingyenes segítséget ad környezetvédelmi ügyekben. Telefon: 411-0509, 411-0510, e-mail: levego@levego.hu

Lendvai Petra


JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.