kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
A közvélemény asztala


Egy asztalról szeretnék önöknek beszélni, arról az asztalról, amire 1848 márciu­sában itt a Pilvax kávéházban kimondták, hogy ez a közvélemény asztala. Kérdezem, vajon a közvélemény tudott-e arról, hogy lett neki egy asztala? Vagy hogy honnan vette a bátorságot az a maroknyi fiatalember, hogy megmondja, mit kíván a magyar nemzet? De talán érezték, hogy egy nemzetnek elôször szavakba kell foglalnia kívánalmait, hogy nyilvános vita tárgyává tehesse, mit kíván a magyar nem­zet. Az írástudók mindenkori kötelességét teljesítették. Az ô példájukhoz fo­lya­modunk mi, érdemtelenek ma, amikor úgy gondoljuk, hogy a politikai nyilvánosság, a nyilvános beszéd feltételeirôl többé-kevésbé ismét magunknak kell gondoskodnunk.
Ma sincsenek politikai fórumok, ha vannak, messzirôl elkerüljük ôket. Volt idô, amikor rendôr-sorfal zárta el a politikai nyilvánosságot a nép elôl. Ma az undor zárja el. A politikai osztály úgy viselkedik, mint egyes kisragadozók, akik a saját bûzmirigyeik váladékával riasztják el ellenségeiket a fészküktôl. De utunkban áll a közöny és a reményvesztett beletörôdés is, hogy nem gondoljuk, nem is tudjuk elképzelni, hogy a politika valóban más lehet.
A sajtó ma sem szabad. Nincs a cenzúrának hivatala. Bélyegzôje sincs, de létezik a politikai és a gazdasági hatalomnak a felismerhetetlenségig menô összefonódása, amely ellenôrzést gyakorol a vélemények és az orgánumok fölött. A sajtó szolgai módon szállítja a muníciót a kölcsönös gyûlölködés táborai számára, és ezzel igazolja azt a politikai nyilvánosságot, a közbeszédnek azt a színvonalát, amelyen ma állunk.
Elgondolkodhatunk azon, hogy mi is teljesült abból a bizonyos 12 pontból! A népképviseleti országgyûlés? Az országgyûlésben pártalkalmazottak ülnek.
A felelôs kormány? Kossuth Lajos azt mondta, hogy a kormány nem a parlamentnek, hanem a jövônek felel. Ránk hogyan fog a jövô gondolni?
A közteherviselés vajon megvalósult-e már? A gazdagok nem adóznak, hanem adószakértôt tartanak; a szegények nem adóznak, mert nincs mibôl adózniuk. Az Államkincstárt a középosztály tartja el, és összeroskad bele. Közjavainkat, közvagyonunkat feléljük, elherdáljuk, elpusztítjuk, ezt jó üzletnek nevezzük.
Ha jól belegondolunk, a 12 pontból ami biztosan teljesült, az az unió Erdéllyel. A környezetszennyezés nem ismer határokat. A Tisza vízgyûjtô területének magyar, ukrán, román lakói egyformán rettegnek az árvizektôl, amelyek az erdôségeitôl megfosztott Kárpátokból zúdulnak le ránk. Egyformán rettegnek attól az ipari szennytôl, attól a méregözöntôl, amely elpusztíthat a Tiszán minden életet.
Az utánunk jövôk megvetéssel fognak gondolni ránk, akik egyetlen nemzedék alatt feléltük, elpusztítottuk örökségünk hatalmas részét.

Lányi András beszéde
március 15-én a Pilvax kávéház elôttJELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.