kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Többpártállamból demokráciát

■ Azt hittem, az ökológiai politikát képviselitek...
De hol képviseljük? És hogyan? Amikor mindaz, amit szeretnénk, „árt a gazdaságnak”, zavarja a multik nyugodt emésztését, akadályozza a kegyeiket keresô kormányokat, és a kivásárolt média rágalmainak célpontja.

■ Bizony, az emberek nem szívesen hallják, ha önkorlátozásról prédikálnak nekik.
Ne is! Mi ökológiai önmegvalósításról beszélünk, életlehetôségeink sokféleségének fenntartásáról és gyarapításáról.

■ Csakhogy az emberek inkább fogyasztani akarnak, ahhoz pedig fokozni kell a gazdasági teljesítményt, akár a környezet rovására is.
A „fogyasztás” (a világ elhasználása, átalakítása hulladékká) kárpótlás csupán; az egyedüli, amit a mostani világrend tud, cserébe a pusztuló közjavakért, hanyatló közszolgáltatásokért, nyomasztó környezetért. A növekedési hajsza világszerte az élet minôségének romlásával jár.

■ Akkor a zöld közgazdászok szerint mi szolgálná a jólétünket?
A munka öröme, például. A megélhetés biztonsága. Jobban megbecsülnénk, védenénk, amink van. Ha nem munkából származó jövedelmet adóztatnánk, hanem a fogyasztást. (Akkor ugyanis nem a munkahelyekkel takarékoskodnánk, anyaggal, energiával.) Olyan gazdaságpolitika, amely helyi források gyarapodásán méri – tudásunkat, egészségünket, a jövedelmek alakulását és a környezet állapotát is beleértve és ezeket a vállalkozó hasznával legalábbis egyenrangú szempontként kezeli. (...) Meg kellene próbálni a többpártállamból demokráciát csinálni. A demokrácia három fô részbôl áll (fej, tor, potroh). Egy: állampolgári részvétel, vagyis a döntési folyamatok nyilvános ellenôrzése, a döntéshozók elszámoltatása, személyi felelôssége – hogy ne védje az üzleti titok és a hivatal tekintélye a közvagyon végkiárusítóit. Kettô: közösségi önrendelkezés: a helyi és munkahelyi közösségek saját sorsukról maguk dönthessenek, rendelkezzenek az ehhez kellô törvényes és anyagi eszközökkel. Tudod, milyen messze vagyunk ma ettôl? Mint Európa a szubszidiaritástól! Három: a hatalmi ágak különválasztása, a törvények uralma a törvényhozók felett. Ez magyarán a feltôkésített pártklientúrák és politikai kijáróik hatalmának korlátozását jelenti. Független tájékoztatást, megvesztegethetetlen igazságszolgáltatást, Hodorkovszkij lesittelését Jelcin diktatúrája nélkül.”


Részlet Lányi András író, az Élôlánc Magyarországért elnökségi tagjának Ön-terjú c. cikkébôl (A kisúgó, 2006. március)


___________________________________________________________________

„Mindenkinek el kellene fogadnia néhány alapelvet: »nem mindig nekem van igazam«, »nem feltétlenül a demokrácia hiányát jelzi, ha más döntés születik, mint amit én akarok«. A bizalmatlanság oldásához hozzájárulhatnak formális garanciák, de érdemi javulást csak vitakultúránk és demokrácia-felfogásunk gyökeres átalakításával érhetünk el.”
Orosz Sándor, a Parlament Környezetvédelmi Bizottságának elnöke

___________________________________________________________________


„A másik irányból ugyanis helyben lakók tömege érkezik: tüntetnek a zöldek ellen azzal, hogy a zöldek kérlelhetetlen mindent tagadók, kerékkötôk, akik a többségnek jólétet ígérô fejlôdés ellen harcolnak.”
Persányi Miklós környezetvédelmi miniszterJELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.