kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Együtt a POP ellen
www.ipen.org

Az emberi szervezet több tízezer ismeretlen hatású vegyülettel érintkezik nap mint nap. Egy átlagos európai ember vérébôl akár háromszáz mesterséges vegyi anyag is kimutatható. A Levegô Munkacsoport évek óta foglalkozik a vegyi anyagok káros hatásaival, hazai szabályozásával. A szervezet többek között tagja a Nehezen Lebomló Szerves Szennyezô Vegyületektôl Mentesítô Nemzetközi Hálózatnak (International POPs Elimination Network, IPEN), amely azért küzd, hogy megakadályozza a nehezen lebomló szerves szennyezôanyagok (persistent organic pollutants, POP) keletkezését és a környezetbe jutását hatékony nemzetközi szabályozások és a lakosság figyelmének felhívásával.
A POP-vegyületek jellemzôje, hogy nagyon lassan, akár több évtized alatt bomlanak le. Az évek folyamán felhalmozódnak az élôlények zsírszöveteiben, és a magzati fejlôdés és az anyatejes táplálás során a csecsemôk szervezetébe is bejutnak. A dioxinok például igen kis mennyiségben is rendkívül mérgezôek, egyes POP-anyagok hormonális vagy rákkeltô hatással is rendelkezhetnek. Használatuk kockázatára jellemzô, hogy a szél és a csapadék már a sarkvidékekre is eljutatta ôket.
Az IPEN 1998 júniusában jelentette be hivatalosan mûködését. Ma 70 ország több mint 400 közegészségügyi, környezetvédelmi, fogyasztói érdekképviseleti és egyéb civil szervezetét fogja össze. Nagyon erôs a harmadik világbeli országokban tevékenykedô szervezeteinek aktivitása, például Dél-Amerikában, Afrikában és Ázsiában.
A hálózat komoly munkát végzett annak érdekében, hogy mozgósítsa a civil szférát a POP-ok kiküszöbölését célzó globális államközi szerzôdés létrehozásának támogatására. Jelenleg arra összpontosítják erôfeszítéseiket, hogy elômozdítsák a POP Egyezmény ratifikálását, és hogy 2020-ra a világ minden országában tiltsák be a POP-vegyületeket.
Az egyes tagszervezetek saját országaikban küzdenek a POP-ok használatának mielôbbi betiltásáért, hiszen míg például a DDT használatát hazánkban már 1968-ban betiltották, a maláriával sújtott országokban még mindig használják.
További fontos cél a lakossági tudatformálás, hogy az emberek ismerjék a mindennapi tevékenységükkel összefüggésben keletkezô, illetve szervezetükbe jutó anyagokat és azok kockázatait. A Levegô Munkacsoport a Magyar Természetvédôk Szövetségével együttmûködve külön honlapot (www.vegyireakcio.hu) indított útjára, és havi rendszerességgel kiküldi egyre népszerûbb Vegyi Anyag Hírlevelét.
Az IPEN éves közgyûlését idén szeptember 20–22-én Budapesten tartja, a rendezvény házigazdája a Levegô Munkacsoport lesz. A közgyûlésen várhatóan hatvan tagszervezet fogja magát képviseltetni.
______________________________________________________________

A POP-vegyületek csoportjába többféle eredetû és szerkezetû vegyi anyagok tartoznak. A fôbb csoportok (melyeket a POP-okkal foglalkozó Stockholmi Egyezmény is nevesít) a klórozott szénhidrogén típusú növényvédôszerek (aldrin, dieldrin, DDT, endrin, heptaklór, klordán, toxafén, mirex), az ipari segédanyagok (például hexaklór-benzol, HCB), a poliklórozott bifenilek (PCB), amelyek transzformátorolajokban használt adalékanyagok. A POP-ok közé tartozik a klórtartalmú anyagok égetésekor keletkezô szennyezôanyagok (poliklórozott-dibenzo-dioxinok és -furánok, PCDD/F). Ez utóbbival mérgezték meg Viktor Juscsenko ukrán elnökjelöltet 2004-ben. Az Aarhusi Jegyzôkönyv további 4 vegyületcsoportot sorolt ide: a klórdekont, hexaklór-ciklohexánt, a hexabróm-bifenil égésgátlót és a policiklikus aromás szénhidrogéneket (PAH), amelyek fô kibocsátója a közlekedés. De ide sorolható az égésgátló BPDE és a vízlepergetô hatású PFOS is.JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.