kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
TAGSZERVEZETEINK

Nôk a Balatonért Egyesület

A Nôk a Balatonért Egyesület (NABE) azzal a céllal alakult 1995 januárjában Alsóôrsön, hogy a Balaton természeti és környezeti értékeinek védelmét szolgálja elsôsorban azokon a területeken, ahol a nôk – sajátságos szerepük révén – a legtöbbet tehetik. A megalakulás után az egyesület elsô teendôjeként elkészítette a Balaton Tízparancsolatát, azaz azokat az óvintézkedéseket, viselkedési normákat, amelyek betartása óhatatlanul szükséges a tó ökológiai állapotának javításához. 1995-ben elsôként kezdték el a tó környékén a parlagfû irtását. Pályázati támogatásból 13 fûkaszát vásároltak, amelyet térítésmentesen bocsátanak a lakosság rendelkezésére. Környezeti nevelési munkájuk során elkészítették környezetvédelmi társasjátékukat. 2000 tavaszán megjelentették „A Balaton Könyve” címû 192 oldalas színes olvasókönyvet a balatoni általános iskolák felsô tagozatosainak. A folyamatosan bôvülô NABE kiskönyvtár ma már 11 füzetbôl áll, amelyek a Balaton kultúrájával, történelmével és környezetével foglalkoznak. 2001-ben a NABE lett az év civilszervezete, 2005-ben pedig a Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter Pro Natura Emlékplakettet adott át részükre.

Cím: 8229 Csopak, Kôkorsó u. 2.
Telefon, fax: (87) 446-607, (30) 474-4233.
E-posta: civil3338@mail.datanet.hu, nabe@freeweb.hu

Nôk a Nôkért Együtt az Erôszak Ellen Egyesület

A Nôk a Nôkért Együtt az Erôszak Ellen (NANE) Egyesület 1994 januárjában alakult azzal a céllal, hogy segélyvonalat indítson bántalmazott nôk és gyerekek részére. Az ingyenes segélyvonalra immár tizenkettedik éve érkeznek hívások az ország minden részérôl. A NANE azt vallja, hogy a családon belüli erôszak társadalmi probléma, amit egyetlen civil szervezet sem tud egymaga megoldani. Amiben a NANE segélyvonal valóban segíteni tud, az a meghallgatás és az ítéletmentes megértés, a családon belüli erôszak társadalmi jelenségérôl szóló ismeretek terjesztése akár képzések, akár publikációk formájában. És fontos a politikai döntéshozóknál való lobbitevékenység. Mivel Magyarországon a NANE az egyetlen családon belüli erôszakra specializálódott nôi civil szervezet, az elmúlt évek során tevékenységi körük jelentôsen kibôvült. Reformokat kezdeményeztek például olyan jogi, államigazgatási eljárási területeken, ahol az állam jelenleg nem szolgáltat igazságot a családon belüli erôszak áldozatainak. Eljárást indítottak az Alkotmánybíróságnál a nemi erôszak bûncselekményként való elismertetéséért abban az esetben is, ha az a családon belül történik. (Ez a társadalmi megmozdulássá szélesedett kezdeményezés 1997-ben sikerrel járt.)

Bántalmazott nôk és gyerekek segélyvonala: (80) 505-101 (este 6 és 10 között szerda kivételével minden nap)
Biztonsági információk külföldi munkát keresô fiatal nôknek: (80) 630-125 (kedden és csütörtökön délután 2 és 6 között)
Postacím: 1447 Budapest, Pf. 502.
E-posta: info@nane.hu
Honlap: http://www.nane.huJELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.