kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Új méz a madzagra?
Mi a bioüzemanyagok jövője?

A világháború alatt, részint az üzemanyag-utánpótlás akadályoztatása miatt, fagázzal hajtott gépkocsik futottak, ma is számtalan elképzelés van arról, hogy mivel lehetne kiváltani a fogyatkozóban lévő fosszilis üzemanyagkészletet. A mezőgazdaságban például esetenként a munkagépekhez saját termesztésű olajokat használnak, Brazíliában pedig általánosan elterjedtek az alkohol meghajtású járművek. Ha nem is valószínű, hogy hosszabb távon a növényekből kinyerhető üzemanyagok, azaz a bioetanol és a biodízel le fogja váltani a kőolajat, átmenetileg biztosan növekedni fog a jelentőségük. Lássunk néhány mellettük és ellenük szóló érvet!
Manapság két előnyét szokták a bioüzemanyagoknak kiemelni. Az egyik a politikai-startégiai függőség csökkenése ott, ahol nem áll rendelkezésre saját fosszilis energiaforrás. A másik a környezeti szempont: a kipufogógáz szén-dioxid tartalma beépül a következő évben, hasonló céllal termesztett növényekbe, vagyis elégetésük nem növeli a kibocsátott üvegházgázok mennyiségét.
Termelésüknek üzleti szempontból a mezőgazdaság az egyik haszonélvezője, mert csökkennek a termelés bizonytalanságai, megszűnnek a túltermelési válságok. A támogatások legtöbbje a termelt mennyiséghez kapcsolódik, és üzemanyagként szinte korlátlanul lehet eladni a termékeket. Néhány éven belül a technológia várhatóan annyit javul, hogy nemcsak a búza, a kukorica, a repce lesz jó áron eladható, hanem a mindenféle cellulóz alapú hulladékokért is versenyezni fognak egymással a biogáztelepek valamint a fűtő- és üzemanyaggyártók. A cellulóz alapú etanolgyártás az, amelyet a legkevésbé tartanak aggályosnak az ellenzők. (Lásd a Lélegzet 2000/1 és a 2003/3 számát!) De a használt sütőolaj is hasznosítható biodízelként.
Az import fosszilis energia kiváltása tehát védi a globális éghajlatot, csökkenti az ország politikai kiszolgáltatottságát és amellett a helyi munkát is felértékeli. A megújuló energiák termelése, legalább átmenetileg, 10–20 éven át, fontos szerepet játszik majd a vidék fenntartható fejlődésében.
A bioüzemanyagoknak azonban nemcsak előnyei, hanem jelentős társadalmi, gazdasági és környezeti hátrányai vagy legalábbis veszélyei vannak. A nyersanyagok megtermelése igen kevés élőmunkát, annál több értékes földterületet, vizet, (mű)trágyát igényel, és a nagyüzemi táblák, a monokultúrák aligha nevezhetők környezeti szempontból kedvezőnek. Különösen sok csapdát rejt a bioüzemanyag termelés és exportálás a harmadik világban, ahol élelmiszerből sem tudnak mindig eleget termelni, és most a nagyobb haszon reményében feltörik a legelőket, felégetik az őserdőket, hogy növeljék a termőterületet. Ráadásul sok helyen súlyos vízhiány van az előző évtizedek szakszerűtlen és erőltetett öntözési eljárásainak, valamint az éghajlatváltozásnak köszönhetően. Korábban a gyapotültetvények voltak a gyarmatosítás szimbólumai, most könnyen válhatnak a bioüzemanyag termelés energiaültetvényei azzá.
Támogatások
Kész válaszokkal kell készülni a bioüzemanyagok elterjedésének várható következményeire. Magyarországon például a nagy fatüzelésű erőművek közel egyidejű üzembe helyezése következtében 2003-ról 2004-re 500 százalékkal nőtt a tüzifafelhasználás. Ez jól jött az erdészeteknek, azonban feszültségeket okozott a háztartásokban, és nagyüzemi méreteket öltöttek a falopások, illetve a környezeti szempontból is igen káros tarvágások. Ha ehhez hozzászámítjuk a biomassza erőművek beruházásához és a „zöld” áram és hő termeléséhez nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokat, akkor felmerül a kérdés, vajon mindezek együttesen pozitív vagy legalábbis nullszaldós eredményt hoznak-e?
A bioüzemanyagok termesztése, előállítása, forgalmazása stb. (fosszilis) energiahordozók felhasználását igényli, és ezek mennyisége esetenként nagyobb, mint amennyi az ebből származó üvegházgáz megtakarítás.
Az éghajlatváltozást okozó üvegházgázok csökkentése érdekében többféle módon is támogatják a megújuló energiaforrásokat. Mindenek előtt össze kell hasonlítani a támogatások mennyiségét és célját (eredményeit) más hasonló célú beavatkozások költségeivel. A határértékek fokozatos szigorítása, különféle díjak és bírságok bevezetése esetenként sokkal nagyobb eredménnyel jár, mint a konkrét támogatások fenntartása. A bioüzemanyagok jelentős támogatással történő előállítása, valljuk be, pótcselekvés a legtöbb országban, összehasonlítva a felesleges szállítások és utazgatások kiküszöbölésével megtakarítható üzemanyagok mennyiségéhez, illetve számos más éghajlatvédelmi beavatkozáshoz képest. Miért éri meg Franciaországból palackozott ásványvizet importálni vagy pusztán divatból terepjáróval operába járni akkor, amikor a kőolajkészletek felszínre hozása egyre drágább és állandó politikai feszültségek forrása?
Magunk is sokat tehetünk az ilyesfajta anomáliák felszámolásáért azzal, ha folyamatosan tájékozódunk, és a szerzett információkat mérlegelve döntünk nap-nap után saját vagy netán munkahelyünk közlekedési és fogyasztási szokásairól.
Félő, hogy a fosszilist kiváltó bioüzemanyag nem lesz más, mint új méz a madzag­ra. Vagyis a hátrányok azonosak, vagy nagyobbak lesznek összességükben, mint az előnyök, és a bioüzemanyagok támogatása sem a környezet védelmét, hanem csoportok piaci érdekeit fogja szolgálni.

_________________________________________________________________
Jelenleg kétféle növényi eredetű, folyékony üzemanyag van forgalomban, az úgynevezett bioetanol és a biodízel. Elsősorban cukorból és keményítőből (búza, kukorica, cukorrépa, burgonya, cukornád), szeszlepárlással, ritkábban cellulózból (növényi rostok) állítanak elő bioetanolt, és a hagyományos motor hajtóanyaghoz keverik, illetve teljesen kiváltják vele. A biodízel a mi éghajlatunkon repcéből vagy napraforgóból készül. A hozzákeverési arány függvényében kell a belsőégésű motorokat kisebb-nagyobb mértékben átalakítani. 10 százalék bekeveréséig még nincs szükség átalakításokra. A bioüzemanyag energiatartalma alacsonyabb, mint a hagyományosé, ezért többet kell belőle tankolni. Ezt elsősorban gyártmányfejlesztéssel, a hatékonyság növelésével lehet ellensúlyozni.

2007 júniusától a MOL-nak legalább 4,4 százalék alkoholt kell a benzinbe keverni, máskülönben – a tervek szerint literenként 10 Ft – büntetőadót fizet majd a különbözetért. A bioetanol-gyártás hatékonyan használhatná fel a magyarországi 4-5 millió tonnás gabonafelesleget, és 4 millió tonna kukoricafelesleget, amelyből becslések szerint kétmilliárd liter alkohol állítható elő.
Jelenleg mintegy negyven bioüzemanyagot, elsősorban etanolt előállító üzem építését tervezik hazánkban, főképp külföldi befektetők.

A biodízel gyártásban az Európai Unió az első a világon, jövőre tovább növekszik a termelés, s 4 millió tonna előállítása várható. Az unióban Németország a legnagyobb biodízeltermelő, majd Franciaország és Olaszország következik. Az Európai Unióban 2010-ben a járművekben felhasznált üzemanyag 5,75 százalékának, 2015-ben 8 százalékának kell bio-eredetűnek lennie.
________________________________________________________________
Két évtizede Stájerország délkeleti csücskében hasonló szegénység volt, mint ma Magyarország hátrányos helyzetű térségeiben. Még az okok is megegyeztek a hazaiakkal. A lakosság főképp kukoricatermesztéssel foglalkozott, iskolázatlan volt, a fiatalok menekültek a térségből. Híján voltak látványosságoknak, különleges természeti adottságoknak. A bécsi szakértők nem láttak fantáziát a területben, semmi jót nem jósoltak a jövőre nézve. Volt azonban a helyi polgármesterek és gazdák között néhány, akik nem akartak ebbe beletörődni. Kidolgoztak egy hosszú távú jövőképet, és terveket készítettek a kilábalásra. Elhatározták például, hogy kb. két évtized alatt önellátók lesznek energiából. Jelentős uniós, tartományi és központi támogatással biogáztelepet, biomassza tüzelésű távfűtőrendszert hoztak létre, és felkészültek a bioüzemanyag gyártására is. A termelt energiához ugyanúgy megkapták a támogatást, mintha a központi energiarendszerbe táplálták volna be. Ráadásul a korábban a nagy energiaszolgáltatóknak fizetett milliárdok egyre nagyobb része a térségben maradt. Új munkahelyek jöttek létre, és a nagyobb hozzáadott érték következtében a jövedelmek is jelentősen megnőttek.
Mureckben és általában Ausztriában nagy gondot fordítanak az energiatakarékosságra. Az épületek hőtechnikai tulajdonságai háromszor jobbak a magyar átlagnál. Máskülönben nem lenne elképzelhető, hogy erdészeti hulladékból, szármaradványokból és a csökkenő állatállomány trágyájából a település összes épületét versenyképes áron ki tudnák fűteni.

Beliczay Erzsébet


JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.