kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
HÍREINK

Konferencia a fővárosi parkolásról
Mindenki egyetért abban, hogy Budapest parkolási rendjén javítani kell. Abban is, hogy egységesíteni és átláthatóvá kell tenni a parkolási rendszereket. A Levegő Munkacsoport Állítsuk meg a parkolás guruló forintjait! címmel konferenciát szervezett, amelyre meghívta a fővárosi és kerületi önkormányzatokat, közlekedési és gazdasági szakembereket.
A Levegő Munkacsoport álláspontja szerint a közterületből befolyt haszon közösségi célokat szolgáljon, ne magánzsebeket hizlaljon. A pénzügyi adatokat nyilvánosságra kell hozni. A gazdálkodást valódi társadalmi ellenőrzés alá kell vonni. Lehetetlen helyzet, hogy egy parkoló helyre több autó pályázik egyszerre, a megállás reményében köröző autók pedig tovább szennyezik a levegőt.
A Fővárosi Közgyűlés három évvel ezelőtt egy olyan parkolási stratégiát fogadott el, amelynek megvalósítása jelentősen javítana a helyzeten és arra ösztönözné az autósokat, hogy a környezetkímélőbb közlekedési módokat használják. A mostani konferenciát azért rendezte meg a Levegő Munkacsoport a Közlekedéstudományi Egyesület Városi Közlekedési Tagozatával együttműködve, mert az érintettekkel közösen elő kívánják segíteni, hogy ez a parkolási stratégia ne csak papíron, de a valóságban is létezzen.
Az Európai Parlament befogadta a panaszt
Az Európai Parlament Petíciós Bizottsága 2007. novemberi ülésén befogadta a Levegő Munkacsoport panaszát, amelyben azt kifogásolta, hogy az Európai Bizottság környezetvédelmi és gazdasági szempontból káros támogatásokat hagyott jóvá Magyarország részére.
A magyar lakosságnak egyre nagyobb terhet jelent az energiaárak gyors növekedése. Ez elsősorban a fűtésszámlán, valamint a közlekedés áraiban jelentkezik.
Egyúttal ez a két terület az, ahol a legnagyobb mértékben lehetne energiát megtakarítani. Ezen okok miatt kézenfekvő lenne az Európai Unió támogatásainak jelentős részét az energiahatékonyság javítására és a közforgalmú közlekedés fejlesztésére fordítani.
Ezzel szemben a kormány az uniós támogatások kevesebb mint egy százalékát kívánja energiahatékonyságra költeni, és a közösségi közlekedés is a szükségesnél és lehetségesnél jóval kevesebb támogatásban részesül - ráadásul ez utóbbi jelentős részét is felemészti a mindössze 7 kilométer hosszú 4-es metró.
A Levegő Munkacsoport szerint ezen a helyzeten a közúti fejlesztésekre szánt források átcsoportosításával lehet változtatni. A közutak fejlesztésére ugyanis bőségesen lenne forrás, amennyiben ezeket a költségeket a használók fizetnék meg. Abszurd ugyanis, hogy a nehéz tehergépkocsik, főleg a külföldiek, már hosszú évek óta úgy használják az útjainkat, hogy az építési, fenntartási és üzemeltetési költségeknek csak a töredékét fizetik meg.
A Levegő Munkacsoport beadványát és a kapcsolódó anyagokat angol nyelven a http://www.levego.hu/english/ec-op.doc címről lehet letölteni.
Újabb pofon a lakosságnak
Az Országgyűlés megszavazta a közúti közlekedésről szóló törvény módosítását, amelyet 2007. utolsó napjaiban hirdettek ki és 2008. január 1-én lépett hatályba. A Levegő Munkacsoport egyetért a módosítás több elemével, egyebek mellett azzal, hogy szigorodnak a közlekedési szabálysértések szankciói. A módosítás egy másik rendelkezése azonban gyakorlatilag megszünteti az önkormányzatok lehetőségét arra, hogy ellentételezésként forgalomcsillapító intézkedéseket és kárenyhítő beruházásokat (pl. elkerülő út) kérjenek, amennyiben egy új állami közúti beruházás súlyos környezeti, illetve közlekedési problémát okoz a településükön.
A Levegő Munkacsoport javaslatot készített elő a hátrányos rendelkezés tervének eltörlésére, amelyet az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottsága előzetesen megszavazott.
Ennek ellenére a plenáris ülés a kormány javaslata alapján fogadta el a módosítást, tovább keserítve ezzel a közutak káros hatásai miatt aggódó lakosok életét. A módosítás alkotmányossági aggályokat is felvet, hiszen az Alkotmánybíróság az egészséges környezethez való jog levezetésekor több esetben kimondta, hogy a környezetvédelem jogszabályokban biztosított szintjét csak más alapjog sérelme esetén lehet korlátozni.
Elhunyt dr. Pomeisl Imre
Dr. Pomeisl Imre okl. építészmérnök, statikus, mûszaki és igazságügyi szakértô 1990 óta a Sas-hegy Védô Egyesület alelnöke 2007. karácsony estéjén tragikus hirtelenséggel meghalt. A Levegô Munkacsoport munkájában – mint az egyesület képviselôje – aktívan részt vett.
Szakértôként képviselte a természetvédelem, környezetvédelem és az „épített környezet” ügyét a Fôváros XI. kerületi Önkormányzata Környezetvédelmi és Városrendezési Bi­zott­sá­gá­ban a rendszerváltás utáni két ciklusban. A leguttóbbi években az Újbuda Baráti Kör koordináló civil szervezetében fejtette ki e közmegbecsülést kivívott tevékenységét. A Keresztény Értelmiségi Szövetség egyik alapítójaként is egész életével az igazi értékek tevékeny szolgálója volt. Tudta, hogy az ember a természet része, és az emberi alkotások csak a természettel harmóniában szolgálják az egészet.JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.