kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
A NATURA 2000 HÁLÓZAT

Natura 2000: értékes természeti területek, élőhelyek többé-kevésbé összefüggő láncolata, amelyek az eredeti európai élővilágot őrzik. Hazánk védett területeinek állománya az uniós csatlakozással hozzávetőleg 1,2 millió hektárral bővült, a kijelöléssel az ország közel 21 százaléka lett Natura 2000 terület.

Magyarország az Európai Unióhoz való csatlakozással vállalta, hogy jogrendjét harmonizálja az Unió jogrendjével. Így a csatlakozás pillanatától Magyarországra is érvényes a két uniós direktíva, a Madárvédelmi- és az Élőhelyvédelmi irányelv, amelynek szellemében hazánk is köteles volt a jelentős természetes élőhelyek, valamint az állat- és növényfajok védelmében területeket kijelölni, amelyek így az EU ökológiai hálózatának, a Natura 2000-nek a részévé váltak.
Az újonnan védelem alá vont területek között nagy százalékban vannak mezőgazdasági területek, gyepek, tavak, folyók, amelyeken évszázadok óta gazdálkodás folyik. A területek kijelölésével a gazdálkodók számos korlátozással szembesülnek – például nem szánthatják fel és vethetik be kényük-kedvük szerint a védett gyepet. Ez persze nem gazdaságos eljárás, de a többletköltségeket az uniós támogatási rendszer kompenzálja.
A kijelölés előtt komoly tudományos viták zajlottak a Pannonicum flóratartomány mint önálló biogeográfiai területegység deklarálása érdekében. Korábban hazánkat több tartomány részeként értelmezték. A modern molekuláris genetika segítségével bebizonyosodott, hogy Magyarország területén számos olyan növény- és állatfaj valamint növénytársulás található, melyek az Unió többi területén egyáltalán nem fordulnak elő, ezért kiemelt fontosságú a védelmük. A növényfajok közül kizárólag nálunk lelhető fel például a pilisi len, a tolnai vérfű, a Zengőn vadon termő bánáti bazsarózsa, az élőhelyek sorában pedig olyan európai kuriózumok vannak, mint a pannonhalmi gyepek és homokdűnék vagy a kiskunsági homoki borókások.
A különleges madárvédelmi területeket a Madárvédelmi irányelv alapján jelölik ki. Hazánkban négy veszélyeztetett madárfaj fészkel: a csíkosfejű nádiposzáta, a túzok, a haris és a parlagi sas. A kijelölt területek a ritka fajok szaporodó-, táplálkozó- és telelőhelyei, illetve pihenőhelyei a vonulási útvonalakon.
A madárvédelmi területekével ellentétben a különleges természetmegőrzési területek kijelölése hosszadalmas folyamat, amelyben az adott tagállam és az Európai Bizottság szakértőinek egyeztetései során véglegesítik a kijelöléseket. A hazai kijelölt területek, s így az egész Natura 2000 hálózat véglegesítése jelenleg is zajlik, a munka legkésőbb 2013-ig befejeződik. A különleges természetmegőrzési területek átlagos kiterjedése kisebb, mint a madárvédelmi területeké, nem ritka a csupán néhány száz hektáros terület sem.

Pál János


JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.